และคะแนน ส.ส. บัญชีรายชื่อ*

candidate_ก้าวไกล_score_panel
party_logo_ก้าวไกล_score_panel
candidate_เพื่อไทย_score_panel
party_logo_เพื่อไทย_score_panel
red-light

ก้าวไกล

14,438,851 คะแนน

151

ที่นั่ง

141

ที่นั่ง

เพื่อไทย

10,962,522 คะแนน

2
red-light
*ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากกกต.

เลือกชุดข้อมูล

กกต

สื่อ

อัตโนมัติ

3
candidate_ภูมิใจไทย_score_board
candidate_ภูมิใจไทย_score_board

71

ที่นั่ง

1,138,202

คะแนน

4
candidate_พลังประชารัฐ_score_board
candidate_พลังประชารัฐ_score_board

40

ที่นั่ง

537,625

คะแนน

5
candidate_รวมไทยสร้างชาติ_score_board
candidate_รวมไทยสร้างชาติ_score_board

36

ที่นั่ง

4,766,408

คะแนน

6
candidate_ประชาธิปัตย์_score_board
candidate_ประชาธิปัตย์_score_board

25

ที่นั่ง

925,349

คะแนน

7
candidate_ชาติไทยพัฒนา_score_board
candidate_ชาติไทยพัฒนา_score_board

10

ที่นั่ง

192,497

คะแนน

8
candidate_อื่นๆ_score_board
candidate_อื่นๆ_score_board

26

ที่นั่ง

4,561,280

คะแนน

เลือกชุดข้อมูล

กกต

สื่อ

อัตโนมัติ

มั่นใจแล้ว
คาดการณ์

แผนที่

ที่นั่ง